zaciągnąć


zaciągnąć
Zaciągnąć dług (wdzięczności) «przyjąć od kogoś przysługę, za którą jest się zobowiązanym odwdzięczyć»: (...) on, Kunicki, zaciągnął niespłacony dług wdzięczności wobec kochanego i łaskawego pana Dyzmy, który raczył go przedstawić. T. Dołęga-Mostowicz, Kariera. Polska przez wiele lat korzystała z pomocy Zachodu. Akcje Ochojskiej uświadamiają nam, że zaciągnięty dług powinniśmy spłacać, pomagając tym, którzy znajdują się w gorszej sytuacji – uważa Marek Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wprost 52/1997.
Wołami trzeba kogoś zaciągać do czegoś zob. wół 5.
Zaciągnąć kogoś do ołtarza zob. ołtarz 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zaciągnąć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zaciągać I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zaciągnąć II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IVa, zaciągnąćnę, zaciągnąćnie, zaciągnąćnij, zaciągnąćnął, zaciągnąćnęli {{/stl 8}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaciągnąć — dk Va, zaciągnąćnę, zaciągnąćniesz, zaciągnąćnij, zaciągnąćnął, zaciągnąćnęła, zaciągnąćnęli, zaciągnąćnięty, zaciągnąćnąwszy zaciągać ndk I, zaciągnąćam, zaciągnąćasz, zaciągnąćają, zaciągnąćaj, zaciągnąćał, zaciągnąćany 1. «ciągnąc, wlokąc… …   Słownik języka polskiego

  • zaciągnąć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zaciągać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaciągać się – zaciągnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wstępować do wojska lub organizacji o charakterze wojskowym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaciągnął się do wojska. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaciągać — Zaciągnąć dług (wdzięczności) «przyjąć od kogoś przysługę, za którą jest się zobowiązanym odwdzięczyć»: (...) on, Kunicki, zaciągnął niespłacony dług wdzięczności wobec kochanego i łaskawego pana Dyzmy, który raczył go przedstawić. T. Dołęga… …   Słownik frazeologiczny

  • zaciągać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa zaciągaćam, zaciągaća, zaciągaćają, zaciągaćany {{/stl 8}}– zaciągnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, zaciągaćnę, zaciągaćnie, zaciągaćnij, zaciągaćnął, zaciągaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dług — Być, siedzieć, tonąć, tkwić w długach (po uszy) zob. ucho 36. Spłacić dług wdzięczności zob. spłacić. Zaciągnąć dług (wdzięczności) zob. zaciągnąć …   Słownik frazeologiczny

  • ołtarz — 1. podn. Poświęcić, złożyć, składać coś na ołtarzu ojczyzny, sztuki itp. «ofiarować, ofiarowywać coś, wyrzec się, wyrzekać się czegoś dla dobra ojczyzny, sztuki itp.»: Następne pokolenie – Kolumbów 1920 hojnie złożyło własną krew na ołtarzu… …   Słownik frazeologiczny

  • pozaciągać — dk I, pozaciągaćam, pozaciągaćasz, pozaciągaćają, pozaciągaćaj, pozaciągaćał, pozaciągaćany 1. «zaciągnąć, umieścić gdzieś jedno po drugim» Pozaciągać skrzynie do magazynu. Pozaciągać łodzie do przystani. ◊ Pozaciągać długi «zadłużyć się u… …   Słownik języka polskiego

  • rozkaz — m IV, D. u, Ms. rozkazzie; lm M. y 1. «polecenie wykonania czegoś wydane przez osobę uprawnioną do tego lub mającą nad kimś przewagę» Rozkaz dowódcy. Dostać, otrzymać, wydać rozkaz (marszu a. do marszu). Łamać rozkazy. Posłuchać rozkazu, słuchać… …   Słownik języka polskiego